• 0

  NEW PRODUCTS

  SPA PRODUCTS

  ออริซ่า บาธ บอม - ไวโอเล็ต มีสเทอรี

  250.00
  250.00
  ( 1 รีวิว)

  ออริซ่า บาธ บอม - มิดไนท์ โรแมนซ์

  250.00
  250.00
  ( 2 รีวิว)

  ออริซ่า บับเบิ้ล บาธ พาวเดอร์ - เลิฟ โรเซ่

  120.00
  120.00
  ( 14 รีวิว)

  ออริซ่า หิมาลายัน พิงค์ ซอลท์ (10-20 มม.)

  180.00
  180.00
  ( 5 รีวิว)

  ออริซ่า หิมาลายัน พิงค์ ซอลท์ ( 2-5 มม.)

  150.00
  150.00
  ( 4 รีวิว)

  ออริซ่า บอดี้ รีเฟรชชิ่ง ออยล์

  450.00
  450.00
  ( 2 รีวิว)

  ออริซ่า บอดี้ สครับ

  550.00
  550.00
  ( 3 รีวิว)

  Cleansing PRODUCTS

  ออริซ่า ซานิไทเซอร์ สเปรย์

  150.00
  150.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า คลีนซิ่ง ไมเซล่า วอเตอร์

  480.00
  480.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า ชาร์โคล ดีท็อกซิฟายอิ้ง โฟม

  321.00
  321.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า ออร่า โซป

  180.00
  180.00
  ( 0 รีวิว)

  Skincare PRODUCTS

  ออริซ่า มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ชีท มาร์ก 1x12 ชิ้น

  950.00
  950.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ชีท มาร์ก

  95.00
  95.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า สเนล มอยด์เจอไรเซอร์ เอสเซนส์

  950.00
  950.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า ออร่า ไบร์ทเทนนิ่ง ครีม

  950.00
  950.00
  ( 0 รีวิว)

  Oral Care PRODUCTS

  Bath Accessories PRODUCTS

  ออริซ่า แบล็ค ชาร์โคล บาธ ลิลลี่

  67.00
  95.00  (ส่วนลด 30 %)
  ( 0 รีวิว)

  ALL PRODUCTS

  ออริซ่า บาธ บอม - ไวโอเล็ต มีสเทอรี

  250.00
  250.00
  ( 1 รีวิว)

  ออริซ่า บาธ บอม - มิดไนท์ โรแมนซ์

  250.00
  250.00
  ( 2 รีวิว)

  ออริซ่า บับเบิ้ล บาธ พาวเดอร์ - เลิฟ โรเซ่

  120.00
  120.00
  ( 14 รีวิว)

  ออริซ่า หิมาลายัน พิงค์ ซอลท์ (10-20 มม.)

  180.00
  180.00
  ( 5 รีวิว)

  ออริซ่า หิมาลายัน พิงค์ ซอลท์ ( 2-5 มม.)

  150.00
  150.00
  ( 4 รีวิว)

  ออริซ่า บอดี้ รีเฟรชชิ่ง ออยล์

  450.00
  450.00
  ( 2 รีวิว)

  ออริซ่า บอดี้ สครับ

  550.00
  550.00
  ( 3 รีวิว)

  ออริซ่า แบล็ค ชาร์โคล บาธ ลิลลี่

  67.00
  95.00  (ส่วนลด 30 %)
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า ซานิไทเซอร์ สเปรย์

  150.00
  150.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ชีท มาร์ก 1x12 ชิ้น

  950.00
  950.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ชีท มาร์ก

  95.00
  95.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า คลีนซิ่ง ไมเซล่า วอเตอร์

  480.00
  480.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า ชาร์โคล ดีท็อกซิฟายอิ้ง โฟม

  321.00
  321.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า สเนล มอยด์เจอไรเซอร์ เอสเซนส์

  950.00
  950.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า ออร่า ไบร์ทเทนนิ่ง ครีม

  950.00
  950.00
  ( 0 รีวิว)

  ออริซ่า ออร่า โซป

  180.00
  180.00
  ( 0 รีวิว)